دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، فروردین 1402، صفحه 1-164 
نقد و تحلیل زیبایی‌های بلاغی در زبان عرفانی معارف بهاءولد

صفحه 15-36

10.22034/jmzf.2023.374855.1132

رباب جلیلی ایرانی؛ شکرالله پورالخاص؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو


کاربرد دستوری ضمایر در زبان عربی و فارسی دری

صفحه 119-131

10.22034/jmzf.2023.179047

نقیب الدین نقی؛ عنایت‌الله شهاب؛ عبدالهدی رفعت