اهداف و چشم انداز

چشم انداز فصل نامه بین‌المللی مطالعات زبان فارسی

این نشریه در نظر دارد با دریافت مقاله های ارزشمند نویسندگان داخلی و برون مرزی گام بزرگی را در توسعۀ زبان فارسی داشته باشد و بتواند در سال های پیش رو زبان فارسی را بیش از پیش در بیرون از مرزهای ایران معرفی نماید. 

اهداف نشریه

 • هدف فصل‌نامۀ بین المللی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) رشد و شکوفایی مطالعات ادبی مؤلفین مقاله ها و ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ تحقیقات ادبی در بین آنان و کمک به تعالی دانش ادبی و فرهنگی در سطح جامعۀ ایرانی است. لذا این نشریه در تلاش است با دریافت مقاله های ارزشمند استادان فرهیخته، دانشجویان دکتری و بررسی سریع مقاله های آنان گامی مؤثر در راه اعتلای زبان فارسی بردارد . 
 • فصل نامۀ بین المللی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)، از موضوعات برجستۀ ادبی ِ همسو با شاخه ها و زیرشاخه های این نشریه که با محتوای علمی-پژوهشی تألیف شده باشد،استقبال می کند.  

محورهای این نشریه 

 • تحلیل و تفسیر متون ادب فارسی
 • تحقیقات مرتبط با حوزه‌های تحلیل گفتمان، سبک‌شناسی متون و نیز شعرشناسی شناختی
 • ترجمه و زبان شناسی
 • روایت شناسی
 • زبان شناسی تاریخی و تصحیح متون
 • سبک شناسی مدرن
 • مطالعات زبان­شناختی متون فارسی در حوزه­ های آوایی، صرفی و معنایی زبان فارسی
 • مطالعات عروض و وزن شعر از دیدگاه واج شناسی
 • مطالعات گویش ­شناسی در متون ادب فارسی از منظر درزمانی و هم­زمانی
 • مطالعات گویشی در متون زبانی
 • نشانه شناسی متون ادبی
 • نقد زبان شناختی متون ادبی
 • واژه ­سازی در متون ادبیات داستانی و نیز کتاب­های آموزشی زبان فارسی
 • ویژگی ها و دگرگونی های آوایی و دستور زبانی زبان فارسی از دوران باستان تا کنون