فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی بین‌المللی شد.

فصل‌نامۀ  علمی-تخصصی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) با استناد به مجوز شمارۀ 1402/154206 مورخ 1402/04/19 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فصل‌نامۀ بین‌المللی مطالعات زبان فارسی تغییر وضعیت داد و همچنین از شماره 13 با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1402/04/26 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت الکترونیکی و دو زبانه (فارسی - انگلیسی) منتشر خواهد شد.