داوران

فهرست داوران فصل‌نامۀ بین‌المللی مطالعات زبان فارسی(شفای دل سابق)

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان 

دکتر نادر ابراهیمیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

دکتر فاطمه امامی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر محب‌علی آبسالان

 ادیان و عرفان تطبیقی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر بهادر باقری

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

دکتر علی تمیزال

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه سلجوق قونیه

دکتر تراب جنگی قهرمان

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر نیلوفر عبداللهی

زبان و ادبیات فارسی

 

دکتر محسن ذاکرالحسینی

زبان و ادبیات فارسی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکتر محمد مهدی روشن

زبان و ادبیات عرب

 دانشگاه پیام نور

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبان های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر لطیفه سلامت باویل

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

دکتر معصومه صادقی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر حسین فقیهی

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه الزهرا

دکتر فتانه قُملاقی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر محبوبه مباشری

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه الزهرا (س)

دکتر بهروز محمودی بختیاری

زبان‌شناسی همگانی

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

دکتر امراله نیکومنش

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر رضا آقایاری زاهد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دکتر سعید اکبری پابندی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر آرمان کوهستانیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ولایت

دکتر مهناز جوکار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

دکتر نعمت ییلدریم

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آتاتورک، ترکیه

دکتر امیرمحمد اردشیرزاده

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فرهنگیان واحد خوزستان (دزفول)

دکتر پریسا درخشان مقدم

فرهنگ و زبان های باستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر ربابه عباسی صاحبی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

دکتر سمیه اسدی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ولایت

دکتر مرجان علی اکبر زاده

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

دکتر محبوبه مسلمی زاده

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان (رشت)

دکتر فاضل عباس زاده

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

دکتر عباس قنبری عدیوی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فرهنگیان واحد تهران

دکتر احمدرضا نظری چروده

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دکتر آیت شوکتی

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دکتر حافظ صادق پور

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دکتر سید حامد موسوی جروکانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر علی صادقی منش

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر فاطمه تسلیم جهرمی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه جهرم

دکتر محمود فیروزی مقدم

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دکتر ودود ولی زاده ساربان

معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

یوسف صفیان بلداجی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان