خصلت زیرکانه ی سعدی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-27

تراب جنگی قهرمان


صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/jmzf.2022.297088.1083

حسن ابراهیم زاد


مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 17-33

محمّدحسن داودیان


انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی


گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان)

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 20-40

10.22034/jmzf.2022.294374.1080

سولماز پورتقی میاندوآب؛ تورج عقدایی


مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 21-37

10.22034/jmzf.2021.141253

زیبا اسماعیلی؛ معصومه خجسته


کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 35-49

سیدعظیم الله عصمتی


تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 41-63

10.22034/jmzf.2022.148806

علی خوشه چین؛ کورس کریم پسندی؛ نعیمه کیا لاشکی؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی


نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


حجاب در آیینۀ شعر معاصر

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 63-76

5/jshd.2019.99697

طاهره چال دره


کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 79-103

محمد شیروئی؛ فاطمه مدرسی