راهنمای نویسندگان

الف - نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ مطالعات زبان فارسی

 ب- شیوه نامۀ نگارش مقاله

ج- قالب آمادۀ مقاله 

د-  نویسندگان گرامی خواهشمند است از ارسال چکیدۀ انگلیسی به نشریه خودداری نمایید. چکیده مقالات پذیرفته شده پس از اتمام ویراستاری توسط مترجم نشریه، ترجمه خواهد شد.

هـ-  خواهشمند است بلافاصله پس از ارسال مقاله، تعهدنامۀ اصالت متن توسط نویسندگان امضاء شده و به همراه کپی کارت ملی نویسندۀ مسئول در قسمت بارگذاری فایل ها، بارگذاری شود

و- خواهشمند است فرم تعارض منافع را تکمیل نموده و همراه ارسال فایل ها با نام فرم تعارض منافع بارگذاری نمایید. 

ز- در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تأمین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع می باشد.

ح- نویسندگان گرامی چاپ مقاله در این مجله هزینه‌ دارد. لطفا با انتخاب گزینۀ هزینه، جدول هزینه ها را ملاحظه بفرمایید.