راهنمای نویسندگان

الف - نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ مطالعات زبان فارسی

 ب- شیوه نامۀ نگارش مقاله

ج- قالب آمادۀ مقاله 

د-  نویسندگان گرامی خواهشمند است از ارسال چکیدۀ انگلیسی به نشریه خودداری نمایید. چکیده مقالات پذیرفته شده پس از اتمام ویراستاری توسط مترجم نشریه، ترجمه خواهد شد.

هـ-  خواهشمند است بلافاصله پس از ارسال مقاله، تعهدنامۀ اصالت متن توسط نویسندگان امضاء شده و به همراه کپی کارت ملی نویسندۀ مسئول به دفتر نشریه ارسال گردد

و- نویسندگان گرامی چاپ مقاله در این مجله هزینه‌ دارد. لطفا با انتخاب گزینۀ هزینه، جدول هزینه ها را ملاحظه بفرمایید.