صلح و دوستی از دیدگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادگروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه.

4/jshd.2021.121845

چکیده

واژه‌های صلح، دوستی و آشتی از آغاز تاریخ بشر تا کنون جزء پرکاربردترین واژگان به شمار آمده‌اند؛ چنان‌که درکتاب‌های آسمانی مانند قرآن مجید، انجیل، تورات و کتاب‌های عرفانی، فلسفی، حکمی و ادبی نیز به فراوانی از آن یاد شده و در اندیشههای عارفان، ادیبان، حکیمان، شاعران و عالمان گوناگون جا گرفته است. در ادبیّات عرفانی نیز، عارفان  به وصف کردن واژه‌های صلح و آشتی و دوستی اهمّیّت زیادی داده و در متون عرفانی خود، مکرّر انسان­ها را به صلح و دوستی دعوت کرده­اند. مولانا جلاالدین رومی یکی از این مهم­ترین و معروف‌ترین عارفان قرن سیزدهم میلادی می‌باشد که با آثار گران‌بها و افکار ارزشمند عرفانی خود در همۀ جهان نور عرفانی، آشتی، و دوستی را پراکنده است. مولانا در آغاز مثنوی، وجود انسان را به نی‌ای مانند کرده که از نیستان و اصل خود جدا افتاده و به سبب این جدایی، فریاد شکایت سرداده است. پس انسان باید تلاش کند تا از قید و بندهای دنیایی ببُرد و سرانجام به اصل خود بازگردد. چنین انسانی در طول زندگی خود فردی بی‌آزار و صلح‌جو خواهد بود. با توجّه به این نکته،  نگارنده در این مقاله سعی کرده است نظر و اندیشه­های مولانا  را در سروده­هایش دربارۀ صلح و دوستی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace and Friendship in Mowlana’s Perspective

نویسنده [English]

  • Ali Temizel
Full Professor in Persian Language and Literature, Literature Faculty, Seljuk University, Konya, Turkey.
چکیده [English]

Peace, friendship and reconciliation have been of the most used words since the dawn of human civilization. They are mentioned in heavenly books such as: Holy Quran, Bible and The Torah as well as in mystical, philosophical, scholarly and literary books on numerous occasions. These concepts are well placed in mystics, scholars, intellectuals, scientists and poet’s thoughts. In mystical literature, mystics have emphasized definition of peace, friendship and reconciliation and have frequently called people upon peace and friendship in their mystical prose. Maulana Jalaluddin Rumi is considered as one of the most important and most well-known mystics of 13the century A.D who has disseminated the enlightenment of mysticism, reconciliation and friendship through his grandeur writings as well as valuable mystic thoughts all over the world. He simulates human existence to a reed that has been separated from his source and has complained about this separation. Therefore, humans need to free themselves form mundane limits and go back to their source. Such humans would be innocuous and peace-seeking individuals in their entire lives. Regarding this issue, the writer has tried to investigate Mowlana’s thoughts and perspectives concerning peace and friendship in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlana
  • Mysticism
  • Peace
  • Reconciliation
  • Friendship