تحلیل محتوایی مفاهیم شیعی در اشعار محتشم کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسندۀ مسئول).

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jmzf.2024.418960.1164

چکیده

محتشم کاشانی از‌جمله شاعران پارسی‌گو است که در سدۀ دهم هم‌زمان با تشکیل حکومت صفوی، در شهر کاشان به دنیا آمد و بیشتر عمر او مصادف با سلطنت شاه طهماسب، دومین پادشاه سلسلۀ صفوی بود که شاعران را از مدح پادشاهان منع و به سرودن اشعار در منقبت ائمۀ اطهار تشویق می‌کرد. نویسندگان مقاله برآنند تا مفاهیم و شعائر شیعی را از خلال اشعار این شاعر ـ که در موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف سروده شده است با ابیات مربوطه ـ مشخص کنند و به این ترتیب به روش تحلیلی - توصیفی، ظهور و بروز فرهنگ و مفاهیم شیعی را در شعرهای او  نشان دهند. اشعاری که در زنده نگه‌داشتن و ترویج مفاهیم شیعی، از‌جمله واقعۀ عاشورا در بین مخاطبان و خوانندگان آن در طی سالیان متمادی نقش بسزایی دارد، عناوینی مانند برقراری مجالس روضه­خوانی و سیه­پوشی در ایام محرم و صفر برای بزرگداشت واقعۀ عاشورا، سرودن اشعار مرثیه در رثای سالار شهیدان، مدح و منقبت ائمۀ اطهار و یادکرد فرقۀ منسوب به شیعه که همگی نشان از عشق و علاقۀ شاعر، حاکمان و مردم عصر وی به مذهب تشیع دارد که در آن زمان به‌تازگی به تدبیر و تلاش شاه اسماعیل اول صفوی در سراسر ایران پهناور به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شده‌ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Shie concepts in Mohtasham Kashani's poems

نویسندگان [English]

 • seyyedkarim shakouri seyyedbeiglou 1
 • hosein novin 2
 • asgar salahi 3
1 PhD student of Persian language and literature,UniversityOf Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University Of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran (corresponding author).
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University Of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.
چکیده [English]

 

Introduction

Poems of poets can be a good source for obtaining various issues governing their life periods. During the Safavid period, the official religion of the country was changed from Sunni to Shie. It goes without saying that social ups and downs and changes resulting from this change have been mentioned in the poetry of poets of this period such as Mohtasham Kashani; Among these developments is the introduction of the rituals and themes of the Shie religion in the poems of this poet. The authors of this research aim to identify the Shie concepts and rituals that Mohtasham Kashani used in his poems. The questions raised in this research are:
- Why did Mohtsham Kashani turn to writing praise poems in honor of the purified imams and mourning the martyrs?
- Which Shie concepts are mentioned in Mohtasham's poems?
- What effect do these concepts have on the audience for the protection of the Shie religion and its growth?
 

Research Methodology

This research, with analytical-descriptive method, aims to extract the verses containing Shie themes and concepts by examining Mohtasham's poems and by explaining and analyzing them, it shows how much the poet himself, the rulers and the people of that period believed in and wanted these concepts. And they have been interested in the fact that it has appeared in this poet's poetry.
 

Discuss

At the end of his reign, ShahTahmasb's opinion about praise poets changed, and he no longer gave praise and rewards to poets who sang in his praise. Therefore, the religious environment and the intensity of religious feelings and sentiments and the specific politics of the Safavid court caused the poets to turn to the praise and praise of the imams and the lamentations of the martyrs, and in this way, Shie concepts and themes were introduced in their poems.
The most important concepts and Shie rituals mentioned in the poems of Mohtsham Kashani are: Reciting prayer during the days of mourning for martyrs in the month of Muharram; Wearing black during Muharram as a sign of commemorating the mourning of Seyyed alShohada; Composing passionate elegies to commemorate the event of Ashura; Writing beautiful poems in praise of the pure Imams, especially Imam Ali (a.s.) and Imam Reza (a.s.); Referring to the absence of the twelfth Imam and referring to the sect of Nasiriyya from the sect attributed to Shie.
He states in his poems that people shed tears of mourning in the month of Muharram because of their love for Imam Hossein. In fact, the Safavid kings, including Shah Abbas I, were the founders of these religious gatherings and ta'ziyya. People wear mourning clothes in mourning for the martyrs of Karbala, the poet himself sings soulful elegies in mourning for the martyrs of Karbala. In his elegies, especially the elegies he wrote about the leader of the martyrs of Karbala, he expresses the intensity of callousness, cruelty, misguidance and deception of the perpetrators of martyrdom, as well as the greatness of oppression, courage and bravery of the Ahl al-Beyt and companions of Imam Hossein. And he invites everyone to love the Ahl al-Bayt and stay away from their enemies. In the praise of imams, he embodies their characteristics and greatness before the eyes and hearts of the audience and in this way attracts them towards the pure imams.
 

Conclusion

 The value and importance of such poets and their poems is due to the fact that by expressing valuable Shie concepts and themes in their poems, they contribute to the survival and promotion of the school of Ahl al-Bayt and their popular style among different strata of people over time, which may not be possible to succeed in this way with any other method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shiism
 • Shiite symbols in poetry
 • social political history in the 10th century
 • Mohtsham Kashani
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. ابن بابویه، علی بن حسین (1378ق)، عیون اخبارالرضا، مصحح: مهدی لاجوردی، جلد 2، چاپ اول، تهران: جهان.
  2. ابن مغازلی، ابی­الحسن (1397ق)، مناقب امام علی ابن ابیطالب(ع)، مترجم: سید محمد جواد آیتالله زاده مرعشی نجفی، قم: کتابخانۀ عمومی آیت الله مرعشی نجفی.
  3. اجاقی، ناصرالدین (1388)، علم امام از دیدگاه کلام امامیه، قم: موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  4. اسکندر بیگ ترکمان (1390)، عالم آرای عباسی، به کوشش: فرید مرادی، جلد 1، چاپ اول، تهران: نگاه.
  5. ابن داودقلی، ولی‌قلی (1371)، قصص الخاقانی، تصحیح: سید حسن ناصری سادات، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  6. ابن عبدالکریم شهرستانی، ابوالفتح محمد(1350)، الملل والنحل، ترجمۀ: افضل­الدین صدر ترکه اصفهانی/ تصحیح: محمدرضا جلالی نائینی، تهران: انتشارات اقبال.
  7. ابن محمود کاشی، کمال­الدین (1388)، دیوان حسن کاشی، به کوشش: سید عباس رستاخیز، چاپ اول، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
  8. بندرریگی، محمد (1366)، «فرهنگ عربی به فارسی ترجمۀ منجدالطلاب»، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اسلامی.
  9. ترابی، علی­اکبر (1379)، جامعه­شناسی هنر و ادبیات(مثلث هنر)، تبریز: فروغ آزادی.
  10. کاشانی، محتشم (1389)، کلیات محتشم کاشانی، تصحیح: مصطفی فیضی کاشانی، جلد 1، چاپ اول، تهران: سورۀ مهر.
  11. صفا، ذبیح­الله (1369)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد 5، چاپ پنجم، تهران: فردوس.
  12. .....، ............... (1364)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد 4، چاپ سوم، تهران: فردوس.
  13. سمرقندی، دولتشاه (1382)، تذکره­الشعرا، به اهتمام و تصحیح: ادوارد برون، چاپ اول، تهران: اساطیر.
  14. شیخ مفید (1387)، الارشاد، ترجمۀ: سیدهاشم رسولی محلاتی، جلد 2، تهران: علمیۀ اسلامیه.
  15. دسیلوا، دن گارسیا (1363)، سفرنامۀ دن گارسیا دسیلوا فبگوئروا، ترجمۀ: غلامرضا سمیعی، چاپ اول، تهران: نشرنو.
  16. واعظ کاشفی سبزواری، مولانا حسین (1350)، فتوت نامۀ سلطانی، به اهتمام: محمد جعفر محجوب، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
  17. فردوسی، ابوالقاسم (1365)، شاهنامه فردوسی، به تصحیح: محمد رمضانی، جلد 1، چاپ دوم، تهران: پدیده.
  18. بن یعقوب هروی، سیف بن محمد (1362)، تاریخنامۀ هرات، به تصحیح: محمد زبیرالصدیقی، چاپ دوم، تهران: خیام.
  19. ابوالحسنی، علی (1375)، سیاه پوشی در سوگ ائمۀ نور، چاپ اول، قم: مؤلف.
  20. طاهری، ابوالقاسم (1347)، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین.
  21. غفاری قزوینی، قاضی احمد (1343)، تاریخ جهان آرا، به کوشش: مجتبی مینوی، تهران: نشر حافظ.
  22. طبری، محمدبن جریر (1375)، تاریخ طبری، ترجمۀ: ابوالقاسم پاینده، جلدسوم، چاپ پنجم، تهران: اساطیر.
  23. مؤتمن، زین­العابدین (1332)، شعر و ادب فارسی، تهران: چاپ تابش.
  24. مکارم شیرازی، ناصر (1387)، تفسیرنمونه، با همکاری جمعی از نویسندگان، جلد 5، چاپ سی و نهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  25. مکارم شیرازی، ناصر (1387)، تفسیر نمونه، با همکاری جمعی از نویسندگان، ج 5، چاپ سی وششم، تهران: دارالکتب.
  26. مطهری، مرتضی (1358)، سیری در نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران: عین­الهی.
  27. هادی، عالیه (1395)، «بررسی جلوه های تشیع در مکتب وقوع»، استاد راهنما: دکتر حسین نوین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

   

  مقاله‌ها

  1. برومند اعلم، عباس (1385)، «فرقۀ نصیریه از آغاز تاانتقال دعوت به شام»، نامۀ تاریخ‌پژوهان، دورۀ 3، شمارۀ 5، صص 56-36.
  2. دهقانی، رضا؛ کشاورز، محمد (1393)، «مفاهیم، نمادها و عناصر شیعی در شعر مکتب صفویه»، پارسه، سال 14، شمارۀ 22.