گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

داستان‌های عرفانی، موضوعات ذهنی و روحانی را برای نشر آگاهی و معنویت به کار می‌گیرد‌. آثار بسیاری حرکت انسان به سمت تعالی و خدا را تحت عنوان عرفان یا سیر و سلوک مورد توجه قرار داده‌اند و گاه به بازتعریف‌هایی از این مفهوم رسیده‌اند. در بین نویسندگان زن معاصر، شهرنوش پارسی‌پور از‌جمله کسانی است که با دیدگاه عرفانی، به داستان‌های خود جانی دگرگونه بخشیده است. یکی از آثار این نویسنده که با شاخص‌ها و بن‌مایه‌های عرفانی، زندگی زنان را به تصویر می‌کشد، رمان «زنان بدون مردان» است. نویسنده در این اثر، سیر و سلوک را در زندگی زنانی که هر یک نمونه‌‌ای از زنان در اقشار مختلف جامعه‌اند، به تصویر می‌کشد. این مقاله با نگرشی اجتماعی و عرفانی به بررسی رمان «زنان بدون مردان» اثر شهرنوش پارسی‌پور پرداخته است. داده‌های این پژوهش با روش کتابخانه‌ای گردآمده است که پس از مقوله‌بندی با روش توصیفی تحلیل‌شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition from the abyss (A Study of the Mystical Promotion of the Novels of Women Without Men)

نویسندگان [English]

 • solmaz pourtaghi.miandoab 1
 • Tooraj Aghdaei 2
1 PhD Student in Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Mystical stories use mental and spiritual subjects to spread awareness and spirituality. Many works have considered the movement of man towards transcendence and God under the title of mysticism or conduct; sometimes they have redefined this concept. Among contemporary female writers, Shahrnosh Parsipour is one of those who has worked in this field with a mystical point of view. One of the works of this author, which depicts the life of women with mystical features and themes, is the novel "Women without Men." In this work, the author depicts the life and behavior of women, each of whom is an example of women in different classes of society. This article examines the novel "Women without Men" by Shahrnosh Parsipour with a social and mystical perspective. The data of this research are collected by library method which is analyzed by a descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Contemporary Fiction
 • Shahrnosh Parsipour
 • Mysticism
 • Behavior
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. پارسی‌پور، شهرنوش (1368)، زنان بدون مردان، تهران: نشر قطره.
  2. پورنامداریان، تقی (1368)، رمز و داستان‌های رمزی، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
  3. جرجانی، سید شریف (1377)، فرهنگ اصطلاحات و معارف اسلامی، ترجمۀ سید عرب و سیما نوربخش، تهران: فرزان
  4. دوبوار، سیمون (1380)، جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، تهران: توس.
  5. سجادی، جعفر (1370)، فرهنگ تعبیرات عرفانی، تهران: طهوری.
  6. سعیدی، گل‌بابا (1387)، فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی، چاپ اول. تهران: انتشارات زوّار.
  7. شوالیه، ژان وآلَن گِربران (1384)، فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، چاپ دوم تهران: انتشارات جیحون.
  8. میتفورد، میراندا بوروس (1394)، دائره‌المعارف مصور نمادها و نشانه‌ها، مترجمین معصومه انصاری و حبیب بشیرپور، چاپ اول. تهران: سایان.
  9. مولوی، جلال‌الدین محمد (1391)، مثنوی، به اهتمام رینولد الین نیکلسون، تهران: انتشارات آدینه سبز.
  10. یثربی، سید یحیی (1389)، عرفان عملی، چاپ اول، قم: نشر مؤسسۀ بوستان کتاب.

  مقاله‌ها

  1. هاشمیان، لیلا (1396)، «بازتعریف مقوله سلوک در ادبیات داستانی با نگاهی به کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم»، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، 13 (48)، 297-325.
  2. هاشمیان، لیلا و احمدی میثم (1389)، «سیر آفاق در مشرب متصوفه»، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، 6 (9)، 297-325.