کلیدواژه‌ها = نظامی
مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 21-37

10.22034/jmzf.2021.141253

زیبا اسماعیلی؛ معصومه خجسته


بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 171-187

10.22034/jmzf.2021.141254

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری