نویسنده = ام البنین نیکخواه نوری
بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 171-187

10.22034/jmzf.2021.141254

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری