دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نحوة اثرپذیری فرمی و بلاغی از آیات پُرکاربرد قرآن در متون نثر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jmzf.2024.442462.1177

نادر لطفی صمیمی؛ شکرالله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ رامین محرمی


مطالعه تطبیقی جلوه های عشق در گنجینة الاسرار عمّان سامانی و آتشکدۀ نیّر تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

10.22034/jmzf.2024.356236.1122

خدابخش اسداللهی؛ خلیل حدیدی؛ غلامرضا ضیائی نیری


بررسی نحوه اثرپذیری تصویری ـ بلاغی از قرآن کریم در حکایات گلستان سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/jmzf.2024.410999.1155

نادر لطفی صمیمی؛ شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ رامین محرمی


تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای نامفهوم در دیوان شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/jmzf.2024.440410.1176

شهاب‌الدین وطن دوست بکدیلو؛ شکرالله پورالخاص؛ خدابخش اسداللهی؛ بیژن ظهیری ناو


جامعه‌شناسی ذوق ادبی در مثنوی معنوی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22034/jmzf.2024.442771.1179

بهمن نزهت؛ صمد طاهری


واکاوی نیازهای روانی بشر در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر الگوی اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/jmzf.2024.435326.1174

زینب برزگرماهر؛ خدابخش اسداللهی


مقایسه‌ی «افسانه»ی نیما یوشیج و منظومه‌ی«دو مرغ بهشتی» محمد حسین شهریار بر اساس نظریه‌ی اضطراب تأثیر هارولد بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/jmzf.2024.414547.1161

حسین پاشائی مرادلو؛ خدابخش اسداللهی؛ عسگر صلاحی؛ فاطمه مدرسی


رویکردی زیبایی شناسانه به مسایل زبانی سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jmzf.2024.448329.1184

فاطمه مدرسی؛ ساحره حقی


مقایسه کارکرد ادبی مسند و صفت در رمان تنگسیر اثر صادق چوبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/jmzf.2024.433259.1173

لیلا ریوندی؛ محمود بشیری