دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی طبیعت در «صومعۀ تین‌ترن» ورد زورث و «صدای پای آب» سهراب سپهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

10.22034/jmzf.2023.391982.1145

امید حقی خانقاه


واکاوی طنزهای اکبر اکسیر در ارتباط با شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.325793.1106

خدابخش اسداللهی؛ زهرا فتحی


نگاهی تازه به کاربرد تک‌واژ «که» در بندهای ساده از منظر دستور نقش-گرای نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.368100.1130

علیرضا راستی


بلاغت روایی ژرار ژنت و کارکرد روایت در رمان‌های زویا پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.357305.1124

ماندانا یاسمی؛ مریم دانشگر


نقد و تحلیل زیبایی‌های بلاغی در زبان عرفانی معارف بهاءولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22034/jmzf.2023.374855.1132

رباب جلیلی ایرانی؛ شکرالله پورالخاص؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو


تحلیل تأثیر شاهنامه بر نام‌گذاری‌های دوران غزنوی و سلجوقی به کمک نظریۀ تاریخ ذهنیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22034/jmzf.2023.376874.1134

مصطفی آرزومند لیالکل


بررسیِ ظرفیت‌های ساختاریِ شعر حجم برای گریز از گفتمان مسلط (مطالعۀ موردی: اشعارِ یدالله رؤیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22034/jmzf.2023.383154.1139

علی صادقی منش؛ علی تسنیمی؛ هادی طیطه