خصلت زیرکانه ی سعدی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-27

تراب جنگی قهرمان


صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/jmzf.2022.297088.1083

حسن ابراهیم زاد


برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی

دوره 5، شماره 11، آبان 1401، صفحه 1-18

10.22034/jmzf.2022.362430.1127

حسین احدی قورتولموش؛ بیژن ظهیری ناو؛ حسین نوین


مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 17-33

محمّدحسن داودیان


انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی


نقد و تحلیل زیبایی‌های بلاغی در زبان عرفانی معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 13، فروردین 1402، صفحه 15-36

10.22034/jmzf.2023.374855.1132

رباب جلیلی ایرانی؛ شکرالله پورالخاص؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو


گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان)

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 20-40

10.22034/jmzf.2022.294374.1080

سولماز پورتقی میاندوآب؛ تورج عقدایی


مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 21-37

10.22034/jmzf.2021.141253

زیبا اسماعیلی؛ معصومه خجسته