کلیدواژه‌ها = ادبیات معاصر
تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 207-231

10.22034/jmzf.2021.141647

زهرا لرستانی؛ زهرا جامه بزرگ


نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-122

معصومه صادقی