کلیدواژه‌ها = مدرنیسم
مدرنیسم و نوشتار زنانه (بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری)

دوره 5، شماره 11، آبان 1401، صفحه 41-56

10.22034/jmzf.2022.341693.1116

منصوره اشرافی؛ محمد شاه‌بدیع‌زاده؛ رضا اشرف‌زاده


تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 207-231

10.22034/jmzf.2021.141647

زهرا لرستانی؛ زهرا جامه بزرگ