کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی

دوره 5، شماره 10، تیر 1401، صفحه 63-78

10.22034/jmzf.2022.325956.1107

حسن قاسم زاده ابلی؛ خدابخش اسداللهی؛ محمد رضا شاد منامن


جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 161-177

4/jshd.2019.99699

کاظم عینی؛ امراله نیکومنش