کلیدواژه‌ها = روایات اهل بیت (ع)
جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 161-177

4/jshd.2019.99699

کاظم عینی؛ امراله نیکومنش