کلیدواژه‌ها = سعدی
بررسی نحوه اثرپذیری تصویری ـ بلاغی از قرآن کریم در حکایات گلستان سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/jmzf.2024.410999.1155

نادر لطفی صمیمی؛ شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ رامین محرمی


جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 101-120

امراله نیکومنش؛ سیده سامره عباس نژاد بنه میر


خصلت زیرکانه ی سعدی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-27

تراب جنگی قهرمان