کلیدواژه‌ها = استعاره
صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/jmzf.2022.297088.1083

حسن ابراهیم زاد


تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 189-206

10.22034/jmzf.2022.320431.1102

مالک قاسمی؛ خدابخش khodabakhsh؛ رامین محرمی