نویسنده = علی تمیزال
صلح و دوستی از دیدگاه مولانا

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 123-134

4/jshd.2021.121845

علی تمیزال