نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بایزیدی، قادر بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • براتی، فرهاد گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]

پ

 • پارسائی، حسین تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • پایدار نوبخت، فرشته بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 13-36]

ت

 • تمیزال، علی صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]

ج

 • جمشیدی، زهرا تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • جنگی قهرمان، تراب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]

ح

 • حدادیان، سمیه مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • حلبی، علی اصغر حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • حیدری، شیوا نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • حیدری، محبوبه نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]

خ

 • خانی، آذر بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • خجسته گزافرودی، سجاد شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • خیالی خطیبی، احمد حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]

ز

 • زاهدی، فرح بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]

س

 • سپهری، رقیه معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمدی، زینب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]
 • سلامت باویل، لطیفه تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • سلامت باویل، لطیفه زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]

ص

 • صادق‌زاده، دکترمحمود جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • صادقی، معصومه بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]

ط

ع

 • عابدینی، سعید جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • عبدالعلی پور، شعله سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • عزیزی، علی گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • علی اسماعیلی، عبداله نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]

غ

 • غلامپور درزی، فاطمه نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]

ف

 • فرصتی جویباری، رضا جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]

ق

 • قربانی مقدم، غلامرضا گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • قلیزاده، حسین زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • قملاقی، فتانه زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]

م

 • مدرسی، فاطمه شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • مدرسی، فاطمه معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]
 • منصوریان، حسین جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]

ن

 • نظری چروده، احمدرضا بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • نظری چروده، معصومه بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • نوروزعلی، زینب حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]

ی