نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مهرداد تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • آقایاری زاهد، رضا بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]

ا

 • ابراهیم زاد، حسن زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • ابراهیم زاد، حسن صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّد امین بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • احمدی، فاطمه حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 25-39]
 • اسبقی، بهزاد تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • اسماعیلی، زیبا مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • اقبال، جهانگیر نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • امامی، فاطمه سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • امامی، فاطمه بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • اوجاق علیزاده، شهین استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • اولادی، خدیجه جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • اولادی قادیکلایی، افسانه تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]

ب

 • باقرزاده کاسمانی، مراد مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • بایزیدی، قادر بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • براتی، فرهاد گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]

پ

 • پارسائی، حسین تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • پاسبان وطن، سمانه روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • پایدار نوبخت، فرشته سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]
 • پایدار نوبخت، فرشته بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 13-36]
 • پدرام، آتوسا تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • پرتوی، آناهیتا مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • پورتقی میاندوآب، سولماز نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • پورتقی میاندوآب، سولماز گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]

ت

ج

 • جامه بزرگ، زهرا تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • جمشیدی، زهرا تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • جمشیدی، زهرا تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • جمشیدی، زهرا وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 53-68]
 • جنگی قهرمان، تراب خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]
 • جنگی قهرمان، تراب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • جنگی قهرمان، تراب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]

چ

ح

 • حدادیان، سمیه مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • حسنی، زهرا خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 69-84]
 • حلبی، علی اصغر حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • حلبی، علی اصغر نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • حیدری، شیوا نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • حیدری، فاطمه روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • حیدری، محبوبه نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]

خ

 • خادمی ارده، سعیده زن و جدال رمانتیسم و رئالیسم در رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 79-96]
 • خانی، آذر بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • خجسته، معصومه مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • خجسته گزافرودی، سجاد شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • خلیلی، علی اصغر بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]
 • خوشه چین، علی تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • خیالی خطیبی، احمد انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • خیالی خطیبی، احمد بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • خیالی خطیبی، احمد حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • خیالی خطیبی، احمد نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]

د

 • داودیان، محمّدحسن مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • دلیرکوهی، سمائه تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]

ذ

 • ذاکری، احمد تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • ذاکری، احمد سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]

ر

 • روستایی شلمانی، احمد سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • روشن چسلی، محمد مهدی گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]

ز

 • زاهدی، فرح بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]

س

 • سپهری، رقیه معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمدی، زینب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • سرمدی، زینب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]
 • سلامت آذر، رحیم چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • سلامت باویل، لطیفه شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • سلامت باویل، لطیفه تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • سلامت باویل، لطیفه تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • سلامت باویل، لطیفه زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • سلیمان پور، مریم معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]

ش

 • شیروئی، محمد کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]

ص

 • صادق‌زاده، دکترمحمود جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • صادقی، الهام نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]
 • صادقی، معصومه رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]
 • صادقی، معصومه بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 123-141]
 • صادقی، معصومه بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]

ط

 • طاهری، حمید جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • طلوعی آذر، عبدالله بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]

ع

 • عابدی، محمدرضا مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • عابدینی، سعید جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • عباس زاده، خداویردی گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • عباس زاده، فاضل تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • عباس نژاد بنه میر، سیده سامره جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • عباسی صاحبی، ربابه بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • عبدالعلی پور، شعله سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • عدل پرور، لیلا گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • عزیزی، علی گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • عصمتی، سیدعظیم الله کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • عصمتی، سیدعظیم الله انواع واو در زبان عربی وفارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 143-159]
 • عقدایی، تورج نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • عقدایی، تورج گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • علی اسماعیلی، عبداله نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]
 • علی بیگی سرهالی، وحید بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • عینی، کاظم جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]

غ

 • غلامپور درزی، فاطمه نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]

ف

 • فاضلی، فیروز تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • فرصتی جویباری، رضا جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • فریدونی، گیتی جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • فقیهی، حسین نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • فلاحی، کتایون نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]

ق

 • قاسمی، حسین مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • قاسمی، مالک تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • قاسمی حلجی آبادی، لیلا زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • قربانی مقدم، غلامرضا گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • قلیزاده، حسین زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • قملاقی، فتانه مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • قملاقی، فتانه زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • قنبرعلی باغنی، زهرا استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • قیطاسی، شهزاد زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]

ک

 • کارخانه، جواد گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • کرمی، محمود جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • کریم پسندی، کورس تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • کمرپشتی، عارف معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • کنجوری، احمد عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 87-101]
 • کیا لاشکی، نعیمه تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • کیالاشکی، نعیمه تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]

ل

 • لرستانی، زهرا تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • لفتی رضا الکاکی، فرست مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]

م

 • مؤذنی، علی محمد تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • محرمی، رامین تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • مدرسی، فاطمه کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]
 • مدرسی، فاطمه شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • مدرسی، فاطمه معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]
 • منصوریان، حسین جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • مهاجرنوعی، زهرا نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • مهدی پور، محمد مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • مهرکی، ایرج خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 69-84]
 • موسوی جروکانی، سیدحامد کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 103-126]

ن

 • ناصری، محمد اسماعیل زحاف در زبان عربی و فارسی دری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 127-142]
 • نجفی، عزیزه گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • نظری چروده، احمدرضا بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • نظری چروده، احمدرضا بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • نظری چروده، معصومه بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • نظری چروده، معصومه بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • نعمتی، فاروق گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • نوروزعلی، زینب حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • نوروزعلی، زینب نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • نوری، زهرا بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • نیکخواه نوری، ام البنین بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • نیکومنش، امراله جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • نیکومنش، امراله جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • نیکومنش، امراله نقش ادبیّات در اجتهاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 199-212]
 • نی نوا، سید شجاع نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]

ی