بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.

10.22034/jmzf.2022.305112.1088

چکیده

ادبیات داستانی شاخه­های گسترده­ای دارد که از جمله آنها ادبیات داستانی عامیانه یا فولکلوریک است. رمان­های «طیور ایلول» نوشته املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت­آبادی به عنوان رمانی عامیانه و روستایی قلمداد می­شوند که در این جستار از منظر ادبیات عربی و فارسی مورد بررسی قرار می­گیرند. در این پژوهش نشانه­هایی که به واسطۀ آن می‌توان یک رمان را عامیانه و روستایی دانست آورده شده است و هدف این است که بررسی شود کدام نشانه­ها در این دو رمان از بسامد بالایی برخوردار است و این­که این دو رمان در این نشانه­ها چه وجه اشتراکی باهم دارند؟ مکتب منتخب یک نویسنده را می­توان از مضامین به کار گرفته شده در آثارش دریافت. مکتب تطبیقی در این مقاله مکتب فرانسوی است. از این رو برای آشنایی با دید و رویکرد دو نویسندۀ مذکور آثارشان را به اختصار بررسی کرده و مؤلفه­های ادبیات عامیانه و مقایسۀ آن در دو رمان مذکور در چند بخش مجزا بررسی و شرح داده شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، با مد نظر قرار دادن مکتب و مضامین به کار گرفته شده در دو اثر مذکور، نوع شخصیت­آفرینی و شخصیت­پردازی و طرز بیان شخصیت­ها در دو داستان، روش به کاربستن وصف از روستا و محیط روستایی و پیرامون آن را مورد بررسی و مقایسه قرار داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Characteristics of Folk Literature in the Novels "Touyor Eyloul" by Amli Nasrollah and "Klider" by Mahmoud Dolatabadi

نویسندگان [English]

 • Fazel Abbaszadeh 1
 • vadood valizadehsareban 2
1 Faculty member of Persian litterateur
2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran.
چکیده [English]

Fiction has a wide range of branches, including the folklore or folklore. The novels "Touyor Eyloul" by Amli Nasrullah and "Klider" by Mahmoud Dolatabadi, which are considered to be folk and rural novels. In this article, they are examined from the perspective of Arabic and Persian literature. In this study, the signs by which a novel can be considered slang and rural are presented and the aim is to investigate whether these signs are present in these two novels and whether these two Do the novels have anything in common with these signs? The selected school of an author can be understood from the themes used in his works, so to get acquainted with the vision and approach of the two mentioned authors, their works are briefly examined and the components of popular literature and its comparison in two novels. This is reviewed and described in several separate sections. This research is a descriptive and analytical method, considering the school and themes used in the two works, the type of character creation and characterization and the way of expressing the characters in the two stories, the method of using the description of the village and the rural environment. And has examined and compared around it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Touyor Eyloul
 • Klider
 • Rural Literature
 • Novel
 • Amli Nasrollah
 • Mahmoud Dolatabadi
دوره 5، شماره 11
مقالات آماده انتشار
آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401