دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی طنزهای اکبر اکسیر در ارتباط با شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.325793.1106

خدابخش اسداللهی؛ زهرا فتحی


نگاهی تازه به کاربرد تک‌واژ «که» در بندهای ساده از منظر دستور نقش-گرای نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.368100.1130

علیرضا راستی


بلاغت روایی ژرار ژنت و کارکرد روایت در رمان‌های زویا پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/jmzf.2023.357305.1124

ماندانا یاسمی؛ مریم دانشگر


نقد و تحلیل زیبایی‌های بلاغی در زبان عرفانی معارف بهاءولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22034/jmzf.2023.374855.1132

رباب جلیلی ایرانی؛ شکرالله پورالخاص؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو