کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 2
1. حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 229-253

4/jshd.2020.249952.1048

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی


2. نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-187

5/jshd.2020.109677

فاطمه غلامپور درزی؛ عبداله علی اسماعیلی