کلیدواژه‌ها = استرآبادی
نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ

دوره 4، شماره 7، تیر 1400، صفحه 177-197

4/jshd.2021.265867.1059

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی