کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 4
1. صلح و دوستی از دیدگاه مولانا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-134

4/jshd.2021.121845

علی تمیزال


3. شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-204

5/jshd.2020.109674

فاطمه مدرسی؛ سجاد خجسته گزافرودی


4. انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی